Hen suyễn ở trẻ, cần chăm sóc như thế nào?Article thumbnail

Hen suyễn ở trẻ, cần chăm sóc như thế nào?

30/01/2024
00:01
Hen suyễn ở trẻ, cần chăm sóc như thế nào?

Hen suyễn ở trẻ ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhiều người, kể cả trẻ em. Vì trẻ còn quá nhỏ nên việc chẩn đoán và điều trị hen suyễn không hề dễ dàng cho bác sĩ cũng như các bậc phụ huynh.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100