Hiến máu Ngọc Lặc và những đóng góp ý nghĩa cho xã hộiArticle thumbnail

Hiến máu Ngọc Lặc và những đóng góp ý nghĩa cho xã hội

05/12/2023
13:12
Hiến máu Ngọc Lặc và những đóng góp ý nghĩa cho xã hội

Được thành lập từ 2018, từ đó đến nay CLB Thiện Nguyện - Hiến Máu Ngọc Lặc đã tổ chức được gần 80 chương trình với hơn 500 lượt tình nguyện viên tham gia mỗi đợt, tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100