Hiến máu Ngọc Lặc và những đóng góp ý nghĩa cho xã hộiArticle thumbnail

Hiến máu Ngọc Lặc và những đóng góp ý nghĩa cho xã hội

05/12/2023
13:12
Hiến máu Ngọc Lặc và những đóng góp ý nghĩa cho xã hội

Được thành lập từ 2018, từ đó đến nay CLB Thiện Nguyện - Hiến Máu Ngọc Lặc đã tổ chức được gần 80 chương trình với hơn 500 lượt tình nguyện viên tham gia mỗi đợt, tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng