Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Hiện tượng 'Bóng ma công sở'Article thumbnail

Hiện tượng 'Bóng ma công sở'

13/05/2024
00:00
Môi trường làm việc rất quan trọng

Ảnh hưởng từ trào lưu của nước ngoài, ngày càng nhiều những người trẻ ở Việt Nam lựa chọn quiet quitting - làm việc cầm chừng

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100