Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
HIỂU ĐỊA THẾ ĐỂ CHỐNG NGẬP HIỆU QUẢArticle thumbnail

HIỂU ĐỊA THẾ ĐỂ CHỐNG NGẬP HIỆU QUẢ

28/05/2024
00:00
Dù nhiều dự án chống ngập đã được triển khai nhưng đến nay vẫn chưa mang lại kết quả triệt để.

Dù nhiều dự án chống ngập đã được triển khai, thi công và đưa vào khai thác cùng nhiều biện pháp tháo gỡ khác nhưng đến nay vẫn chưa mang lại kết quả triệt để.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100