default-thumb-voh-radio-podcast

Hiệu quả mô hình Tổ liên gia PCCC tại khu dân cư

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TPHCM đã yêu cầu các địa phương quận huyện tiến hành khảo sát, tham mưu thành lập mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư10:00 GMT+7, Thứ Ba, 27/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
200Chia sẻ