default-thumb-voh-radio-podcast

Hồ Chí Minh - Nguồn cảm hứng lớn cho sáng tạo mỹ thuật

- Hồ Chí Minh: Nguồn cảm hứng lớn cho sáng tạo mỹ thuật. - Chia sẻ từ nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện về ca khúc phổ thơ mang tên “Bên tượng đài”.21:00 GMT+7, Thứ Ba, 15/11/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
9600Chia sẻ