Hỗ trợ doanh nghiệp  TP.HCM ngày càng lớn mạnh.Article thumbnail

Hỗ trợ doanh nghiệp TP.HCM ngày càng lớn mạnh.

29/02/2024
01:00
Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch HUBA chia sẻ về những nỗ lực và thành công của Hiệp hội
03:00
Trong việc xây dựng các chương trình kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp trong những năm qua

Sự hợp tác giữa HUBA và VCCI hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội và lợi ích cho doanh nghiệp tại TP.HCM, đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế địa phương và cả nước

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100