HOA XUÂN CAArticle thumbnail

HOA XUÂN CA

12/02/2024
03:33
“HOA XUÂN CA” của nhạc sĩ TCS lại đầy nét thanh tân và chất xuân trong từng câu hát.

Giới thiệu, bình luận và cảm nhận các phiên bản, hoàn cảnh sáng tác của nhạc phẩm "Hoa xuân ca" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn