Học Bác về tự phê bình và phê bìnhArticle thumbnail

Học Bác về tự phê bình và phê bình

22/03/2024
02:48
Học Bác về tự phê bình và phê bình
09:44
Trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh về ca khúc “Học Bác tự phê bình, phê bình”

Trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh về ca khúc “Học Bác tự phê bình, phê bình” - Giải thưởng sáng tác theo chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt 1, giai đoạn 2021 - 2025.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100