Học cách Khước Từ!Article thumbnail

Học cách Khước Từ!

02/02/2024
20:00
Khước từ là gì, nó có khó đến mức chúng ta phải học?
34:00
Một người dám khước từ, có phải là một người dũng cảm?

Kỹ năng từ chối tưởng chừng như chỉ là việc nói “không” với những điều mình không thích. Nhưng thực tế nó là cả một nghệ thuật xử lý khéo léo và tinh tế.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100