Học viện Cán bộ TP phấn đấu đạt chuẩn mức 2Article thumbnail

Học viện Cán bộ TP phấn đấu đạt chuẩn mức 2

22/09/2023
05:00
Học viện Cán bộ TP phấn đấu đạt chuẩn mức 2

Học viện Cán bộ TPHCM là đơn vị thứ 6 trong cả nước và là trường đầu tiên của khu vực phía Nam được công nhận chuẩn mức 1.