Hội thảo Tổng kết Dự án Win-win for VietnamArticle thumbnail

Hội thảo Tổng kết Dự án Win-win for Vietnam

03/03/2024
13:52
phỏng vấn về kết quả CT 1 triệu phụ nữ khởi nghiệp tạo tác động xã hội

Mục tiêu CT nhằm tăng cường năng lực của các tổ chức xã hội và doanh nghiệp tại Việt Nam trong các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) và hợp tác tạo giá trị chung (CSV) hướng tới phát triển bền vững

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100