Hơn 97% lao động trở lại TP.HCM làm việc sau tết.Article thumbnail

Hơn 97% lao động trở lại TP.HCM làm việc sau tết.

23/02/2024
01:00
Nhu cầu nhân lực tại TP.HCM sau tết cần khoảng 52.000 chỗ làm việc

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đánh giá tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc tại TP.HCM sau tết không có nhiều thay đổi so với năm 2023.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100