Kể tội chồng cũ bằng series dài 50 tập trên tiktokArticle thumbnail

Kể tội chồng cũ bằng series dài 50 tập trên tiktok

25/02/2024
21:26
Sài Gòn Wow - Hai cách đến Côn Đảo cho du khách khởi hành từ phía Bắc
33:34
Điểm tin chiều 25.02.2024

Từ lời khen “cô ấy kể cuốn ghê” của người bạn, host đã lỡ sa vào series 50 video kể tội chồng cũ của một phụ nữ tên Reesa rên tiktok.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100