Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế tại TPHCMArticle thumbnail

Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế tại TPHCM

22/09/2023
02:00
Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế tại TPHCM

Việt Nam đã và đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm sản xuất lớn toàn cầu với khả năng cung ứng cho thị trường thế giới nhiều mặt hàng đa dạng