default-thumb-voh-radio-podcast

Kết nối thị trường Quảng Tây và thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc chi nhánh Quảng Tây, tổ chức hội nghị hợp tác thương mại và xuất nhập khẩu giữa hai địa phương.08:00 GMT+7, Thứ Sáu, 04/8/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
59000Chia sẻ