default-thumb-voh-radio-podcast

Mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay

Cụm từ “mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay” là cách gọi của người dân dùng để chỉ việc chuyển nhượng nhà đất bằng giấy tờ viết tay mà không được công chứng và chứng thực, nhưng vẫn có người làm chứng09:30 GMT+7, Thứ Năm, 19/5/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
11000Chia sẻ