default-thumb-voh-radio-podcast

Hợp đồng đặt cọc trong giao dịch tài sản.

Những yêu cầu về tiền đặt cọc thông thường xuất phát từ bên bán, nhưng cũng có những trường hợp, bên mua chủ động đưa ra.09:30 GMT+7, Thứ Ba, 31/5/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
9400Chia sẻ