Khách châu Âu đến Việt Nam du lịch vượt mốc 11 triệu lượtArticle thumbnail

Khách châu Âu đến Việt Nam du lịch vượt mốc 11 triệu lượt

05/12/2023
01:49
Khách quốc tế đến Việt Nam trong 11 đạt 11 triệu lượt

Trong tháng 11-2023, du lịch Việt Nam đón trên 1,23 triệu lượt khách quốc tế, tăng 11% so với tháng trước. Đây là tháng đón lượng khách quốc tế cao nhất kể từ đầu năm 2023,

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100