Khách du lịch tăng trở lạiArticle thumbnail

Khách du lịch tăng trở lại

06/07/2023
00:00
Nội dung 0

Tổng số khách du lịch nội địa 6 tháng đầu năm đạt khoảng 64 triệu lượt khách. Việc nới gia hạn thị thực, tăng thời gian lưu trú của du khách là bước chuyển đổi rất lớn

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100