Khai mạc Kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCMArticle thumbnail

Khai mạc Kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM

07/12/2023
10:30
Khai mạc Kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM

Tin tức cập nhật Khai mạc Kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM Vấn đề người TP quan tâm: Vực dậy y tế cơ sở nhìn từ bài toán xây dựng chính sách. Chuyện phố thị: Câu chuyện về chàng trai không tay và nghị lực phi thường

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100