default-thumb-voh-radio-podcast

khai mạc Tuần lễ thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng

khai mạc Tuần lễ thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng nhằm gọi đầu tư tại Hậu Giang trên 4 lĩnh vực trụ cột mà tỉnh quan tâm thu hút đầu tư công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch...10:00 GMT+7, Chủ Nhật, 10/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
200Chia sẻ