default-thumb-voh-radio-podcast

Khi cô đơn... ta nhớ về ai?

Cô đơn là khi đứng bên đường nhìn người qua lại, ta cảm thấy thành phố này còn hoang vu hơn cả sa mạc. Khi cô đơn... ta nhớ về điều gì, về ai?15:00 GMT+7, Thứ Ba, 30/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
22800Chia sẻ