Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Khó khăn và giải pháp để phát triển hiệu quả hoạt động khuyến nông đô thịArticle thumbnail

Khó khăn và giải pháp để phát triển hiệu quả hoạt động khuyến nông đô thị

25/05/2024
02:00
Khó khăn và giải pháp để phát triển hiệu quả hoạt động khuyến nông đô thị

Tiến sĩ Dương Kim Hà- Phó Giám đốc Trung tâm khuyến nông thành phố trình bày một số khó khăn và giải pháp để phát triển hiệu quả hoạt động khuyến nông đô thị

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100