Khởi công các gói thầu hạ tầng kỹ thuật Metro số 2 Article thumbnail

Khởi công các gói thầu hạ tầng kỹ thuật Metro số 2

19/02/2024
07:00
- Khởi công các gói thầu hạ tầng kỹ thuật Tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

- Khởi công các gói thầu hạ tầng kỹ thuật Tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. - Đã uống rượu bia, không lái xe.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100