default-thumb-voh-radio-podcast

Khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số

- Bài: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số - Chuyên mục “Nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”18:30 GMT+7, Thứ Hai, 08/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
2200Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:01:55

Bài: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số

00:16:02

Chuyên mục “Nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”