Khởi nghiệp trẻ theo xu hướng công nghệ mớiArticle thumbnail

Khởi nghiệp trẻ theo xu hướng công nghệ mới

11/02/2024
06:18
khởi nghiệp công nghệ thời đại số

Ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin, trang bị các kỹ năng tác động xã hội,...tạo nên hành trang khởi nghiệp phù hợp thời đại số

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100