Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ Article thumbnail

Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ

27/09/2023
01:37:40
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ

Mới đây, Đồng Nai, Bình Dương có ca đậu mùa khỉ, để chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ ở nước ta, Bộ Y tế đã ban hành các khuyến cáo.