Kiểm tra thuế toàn diện tiếp thị liên kết, livestream bán hàngArticle thumbnail

Kiểm tra thuế toàn diện tiếp thị liên kết, livestream bán hàng

10/06/2024
01:00:00
Tổng cục Thuế cho biết việc kiểm tra nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế cho biết việc kiểm tra nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về chống thất thu thuế với thương mại điện tử.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100