default-thumb-voh-radio-podcast

Kiến trúc đô thị TPHCM - hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc

TPHCM hiện nay với những xu hướng kiến trúc hiện đại gắn liền với bản sắc. Những cách thiết kế nhà ở giúp hạn chế sử dụng điều hòa...11:00 GMT+7, Thứ Sáu, 02/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ