Kiều bào hiến kế phát triển TP.HCM theo Nghị quyết 98Article thumbnail

Kiều bào hiến kế phát triển TP.HCM theo Nghị quyết 98

09/06/2024
00:00
Kiều bào hiến kế phát triển TP.HCM theo Nghị quyết 98

09 thg 6, 2024 | VÌ THÀNH PHỐ CÓ CHẤT LƯỢNG SỐNG TỐT - TP.HCM đang kêu gọi sự tham gia đóng góp giải pháp và đầu tư trực tiếp thông qua Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù để phát triển thành phố.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100