Kim Phú Nông - Bạn của nhà nông ngày 23/01/2024Article thumbnail

Kim Phú Nông - Bạn của nhà nông ngày 23/01/2024

23/01/2024
00:00
GS-TS Trần Văn Hâu – Giảng viên cao cấp Trường Đại học Cần Thơ tư vấn nông dân chăm sóc cây ăn trai

GS-TS Trần Văn Hâu – Giảng viên cao cấp Trường Đại học Cần Thơ tư vấn nông dân chăm sóc cây ăn trai

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100