Kim Phú Nông - Bạn của nhà nông ngày 30/01/2024Article thumbnail

Kim Phú Nông - Bạn của nhà nông ngày 30/01/2024

30/01/2024
00:00
PGS-TS Trần Thị Ba – Giảng viên cao cấp Trường Đại học Cần Thơ tư vấn cho nông dân về cây rau màu

PGS-TS Trần Thị Ba – Giảng viên cao cấp Trường Đại học Cần Thơ tư vấn cho nông dân về cây rau màu: dưa, bầu, bí, khổ qua...kết hợp sử dụng phân bón hữu cơ Kim Phú Nông

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100