Kinh doanh bất động sản ở TP HCM có tín hiệu phục hồiArticle thumbnail

Kinh doanh bất động sản ở TP HCM có tín hiệu phục hồi

05/03/2024
06:37
Sự phục hồi là nhờ các chính sách tháo gỡ và thúc đẩy thị trường BĐS được Chính phủ ban hành

Tình hình kinh doanh bất động sản ở TP HCM có những dấu hiệu phục hồi, với doanh thu 2 tháng đầu 2024 ước đạt 42.300 tỷ đồng.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100