Kinh tế TP HCM khởi sắc trở lại Article thumbnail

Kinh tế TP HCM khởi sắc trở lại

04/07/2023
21:35
Nội dung 0

ính đến hết ngày 23-6, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố đã giải ngân là 10.244 tỉ đồng, đạt 15% tổng vốn giao.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100