default-thumb-voh-radio-podcast

kỷ niệm Quốc Khánh, nghe câu chuyện YÊU NƯỚC !

- BẢN TIN - Trò chuyện cùng Thượng úy Lê Hảo, Chính trị viên Tiểu đoàn 2 Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TPHCM, về "YÊU NƯỚC" - kỹ năng phòng chống dịch... 06:00 GMT+7, Thứ Hai, 29/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
000Chia sẻ