Kỳ vọng thị trường thuỷ sản 2024Article thumbnail

Kỳ vọng thị trường thuỷ sản 2024

02/05/2024
00:00
Kỳ vọng thị trường thuỷ sản 2024

Theo chị Trần Thị Cẩm Tiên, Trưởng phòng Tư vấn- Công ty chứng khoán Mirae Asset, xuất khẩu thuỷ sản VN nhiều khả năng sẽ hồi phục trong năm nay sau một năm khó khăn như 2023.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100