Kỳ vọng vào đội ngũ nhân lực trẻArticle thumbnail

Kỳ vọng vào đội ngũ nhân lực trẻ

12/02/2024
10:58
Thạc sĩ Nguyễn Nhật Khanh - Trường Đại học Kinh tế Luật TP.HCM trao đổi với phóng viên chương trình

Thạc sĩ Nguyễn Nhật Khanh - Trường Đại học Kinh tế Luật TP.HCM trao đổi với phóng viên chương trình