Làm gì khi một năm qua "chưa làm được gì"?Article thumbnail

Làm gì khi một năm qua "chưa làm được gì"?

12/02/2024
08:34
FA và tết
47:22
Tết về nhà thôi

Một năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Sau bao nhiêu guồng quay tất bật, những ngày cuối năm cũng là lúc để chúng ta chậm lại và nhìn xem một năm qua đã làm gì.