Vai trò chẩn đoán sớm và dự phòng sớm đột quỵArticle thumbnail

Vai trò chẩn đoán sớm và dự phòng sớm đột quỵ

22/09/2023
01:00
Đột quỵ trẻ ngày càng phổ biến hơn, vì sao? Vai trò chẩn đoán sớm DQ? Vai trò của việc điểu trị dự phòng DQ? ... 4- Tầm soát đột quỵ thế nào cho đúng cách ?

1- Đột quỵ trẻ ngày càng phổ biến hơn, vì sao? 2- Vai trò chẩn đoán sớm DQ? 3- Vai trò của việc điểu trị dự phòng DQ? ... 4- Tầm soát đột quỵ thế nào cho đúng cách ?