default-thumb-voh-radio-podcast

Làm phim theo hình mẫu thật, cần chân thực đến đâu là đủ?

Làm phim về nhân vật thật vốn là xu hướng được các đạo diễn vận dụng nhiều trong những năm gần đây. Thế nhưng, phim có giống với sự thật khách quan hay không và làm thế nào để nhân vật hư cấu không đi quá giới hạn 21:00 GMT+7, Thứ Bảy, 02/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
7800Chia sẻ