Làm sao để không thành nạn nhân của tin giả, tin độc hại và tin xuyên tạc?Article thumbnail

Làm sao để không thành nạn nhân của tin giả, tin độc hại và tin xuyên tạc?

30/12/2023
22:08
một số cách thức để chúng ta nhận diện tin giả, tin độc hại và tin xuyên tạc.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ xuyên biên giới kéo theo hậu quả tăng nguy cơ tiếp xúc với tin giả cho người dùng. Tiếp cận tin giả có tác động tới công chúng trên nhiều mặt khác nhau, có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100