Làm thế nào để "dữ liệu số" thành "tài sản số"?Article thumbnail

Làm thế nào để "dữ liệu số" thành "tài sản số"?

11/05/2024
03:25
Thế nào là dữ liệu số?
08:40
Vai trò của dữ liệu số là gì?
13:40
Thế nào là dữ liệu sạch?
24:00
Có bao nhiêu loại tài sản số?
31:20
Dữ liệu số khi nào thì trở thành tài sản số?
42:25
Những rủi ro tiềm ẩn từ dữ liệu số, tài sản số

"Dữ liệu số" có vai trò như thế nào trong chiến lược chuyển sổi số quốc gia? Và quan trọng hơn cả là khai thác tài sản số ấy như thế nào? Khách mời: TS Trần Quý, Luật sư Đào Tiến Phong, anh Trần Quốc Việt (MetaDap)

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100