Lan đột biến hết thời ?Article thumbnail

Lan đột biến hết thời ?

16/02/2024
01:27
@ Lan đột biết hết thời loạn giá?
10:55
@ Phỏng vấn Nguyễn Trọng Trí - Tiệm sương sáo

- "Lan đột biến chỉ là công cụ để một số người gom tiền. Nó có phải hàng hóa giá trị đâu". - Khởi nghiệp với tiệm sương sáo, món ăn vặt bình dân mà ngon không tưởng.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100