default-thumb-voh-radio-podcast

Lan tỏa văn hóa đọc từ những đại sứ ở học đường

Nhân lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc lần thứ IV năm 2022” khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Kim Ngân thực hiện bài viết “Lan tỏa văn hóa đọc từ những đại sứ ở học đường”.06:00 GMT+7, Chủ Nhật, 14/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
5400Chia sẻ