default-thumb-voh-radio-podcast

Lan toả ý nghĩa chiến dịch tình nguyện của Tuổi trẻ TP

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố năm 2023 với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của ĐVTN, sinh viên thành phố 09:30 GMT+7, Thứ Năm, 08/6/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
17300Chia sẻ