Lập mục tiêu tài chính thế nào?Article thumbnail

Lập mục tiêu tài chính thế nào?

12/02/2024
00:00
Lập mục tiêu tài chính thế nào?

Nhân những ngày đầu năm mới, mời quý vị cùng lắng nghe chuyên gia của chúng tôi: chị Mina Chung- người sáng lập nền tảng Money With Mina về cách cụ thể để đặt mục tiêu tài chính cho năm mới.