Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Lễ hội Sâm và Hương liệu, Dược liệu quốc tế 2024 Article thumbnail

Lễ hội Sâm và Hương liệu, Dược liệu quốc tế 2024

26/05/2024
01:23
@ Bản tin
09:01
@Ghi nhận lễ hội sâm
16:27
@ Thúc đẩy kết nối công nghệ và thương mại nông sản Việt Nam – Nhật Bản lần 2 năm 2024′

Khách tham quan được xem nhiều sản phẩm sâm tươi, sâm đã qua chế biến của Việt Nam và quốc tế. Lần đầu tiên có không gian mô tả như thật khu rừng trồng sâm tại lễ hội.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100