Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Lễ ra mắt Trung tâm Phát triển Dịch vụ và Khai thác hạ tầng Khoa học & Công nghệ (CSID)Article thumbnail

Lễ ra mắt Trung tâm Phát triển Dịch vụ và Khai thác hạ tầng Khoa học & Công nghệ (CSID)

29/05/2024
18:26
phỏng vấn bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH và CN TPHCM về Gov.Star 2024

CSID được ra mắt góp phần vào sự phát triển của ngành khoa học và công nghệ, thông qua các hoạt động kết nối các nguồn lực nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100